CPO Nederland

CPO Nederland Is de P2P netwerk organisatie voor Learning Communities waar we vraag en aanbod bij elkaar brengen voor vernieuwing op het gebied van onderwijs en ondernemende start-ups (o.a. voor allerlei soorten leefgemeenschappen, broedplaatsen, B3 scholen en woon, werk, en leergemeenschappen)

It takes a village to raise a child,
It takes a child to change a learning community,
and it takes a small community to change the world

Coöperatief

Co-creatieve
Communities

Passend

Participerende
Proefparadijzen

Ontwikkelen

Ondernemende
Ontdekkingskracht

“Be the change in the world you want to see” – Gandhi

De nieuwe generatie

Coöperatief Passend Onderwijs

Natuurlijk leren

De CPO – Learning Communities zijn co-creatieve projecten waarbij onderwijs, ondernemerschap & ouderschap vanuit een nieuw mens- en wereldbeeld vorm krijgt. Het doel is samen te werken naar een samenleving in balans. We zijn allen lerend en in ontwikkeling.

Collectief Participerend Ondernemerschap

Samen werken

Cultureel creatieven* werken vanuit broedplaatsen aan projecten. Dit zijn breedmaatschappelijke woon-werk-leerprojecten die vanuit de synergie van cocreatie komen tot nieuwe innovatieve ideeën en ontwikkelingen, zo kunnen ze die vormgeven t.a.v nieuwe visie op leefomgevingen.

* The Cultural Creatives – A hope for a new world – Paul H. Ray & Sherry Ruth Anderson https://youtu.be/wFCv2iWwBR4?si=ZJTAlsZCX3HcmEPG

Communities, Proefparadijzen & Ontdekkingskracht

Nieuwe vormen van samenwonen

In de nieuwe wereld onderzoeken en pionieren we vanuit een open toekomstvisie, op de veranderende vormen van samenleven. We zijn op zoek naar een samenleving in balans* in harmonie met onze omgeving en de natuur. Ecodorpen, voedsel bossen, broedplaatsen en learning communities zijn mooie voorbeelden van leefgemeenschappen.

*inspiratiebron: Boek ‘Samenlevingen in balans’ van Marja de Vries

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Zelfstandige Woonprojecten

Is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamelijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project.

Introductie Video

Samen lukt meer

Crowdfunding

We zijn je zeer dankbaar als je ons met een vrije donatie wilt ondersteunen. Dat kan via de knop hieronder met een open Tikkie of je kunt een donatie over maken naar:

Martin van den Kommer is de penningmeester van CPO Nederland
NL 86 ASNB 0707 0870 31
tav M.J. van den Kommer
o.v.v. vrije donatie voor CPO Nederland

Spullen Doneren

Donaties van spullen zijn heel welkom! Door de vele projecten hebben we veel nodig. Je kan hierbij denken aan huisraad, schoolspullen en bouwmaterialen.

Dan nodigen we je uit om je mail adres met ons te delen via de knop hieronder en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

Hulp is altijd welkom

Zie jij het helemaal voor je om bij te dragen aan het vorm geven van CPO Nederland en bij te dragen aan het vorm geven van een samenleving in balans?

Dan nodigen we je uit om je mail adres met ons te delen via de knop hieronder en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.

1500

Deelnemers

21

Co-creators

8

Nieuwe Projecten

142

Learning Community’s