CPO Nederland de coöperatie

De Deelgemeenschap van Learning Communities

Learning Communities zijn deel- en leergemeenschappen, de zogenaamde CPO broedplaatsen.


Een CPO is een interactieve leeromgeving, een deelgemeenschap van volwassenen en kinderen die zich ontplooien middels het op doen en delen van kennis vaardigheden en talenten, ze bouwen samen aan een nieuwe vorm van samenleving in balans, op basis van verbinding vanuit vrijheid en ervaringsdeskundigheid en liefdevol vertrouwen.

Samen leven in balans kan anders met een nieuwe ecologische vieze op onderwijs, zorg en economie, deze is gebaseerd op het waardebedragen handvest van ‘Human Nature’.

Waarborgen

Holding Space

Verbinden

Faciliteren

De Waarborgers

Name

Name

Name

Name

Name

Name